metsahaldusteenus

metsaomanike nõustamine
metsa mõõtmine ja hindamine
FSC / PEFC nõustamine
metsamajanduslikud tööd:
metsa istutamine
kultuurihooldus
ulukitõrje (Trico, Cervacol)
hooldusraied, uuendusraied
laoplatside koristamine