seire enne raiet

Email again:
Kultuurilised / pärandkultuurilised väärtused
Rekreatiivse tegevuse märgid
Roopad / maapinnakahjustused
Kahjustused teedel
Kooskõlastused tööde teostamiseks (täidab töö teostaja)